helpdesk

zaterdag, december 02, 2006

Informatie over Salmonella

Vraag:
Waar kan ik meer vinden over de afweer tegen Salmonella binnen het lichaam, met name tegen de twee belangrijkste typen: S. Typhimurium en S. Enteritidis?
En wat is de veroorzaker van Salmonella?

Reactie (niveau 5 HAVO / VWO)
Voorheen werden de twee genoemde typen als twee aparte soorten gezien, nu vallen ze beide onder één soortnaam: Slamonella enterica subspecies enterica.
Meer hierover:
http://www.bacterio.cict.fr/salmonellanom.html -> zie o.a. kopje "practical considerations"
http://en.wikipedia.org/wiki/Serotype

Algemene informatie over Salmonella op Wikipedia:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salmonellae -> bevat wat algemene
informatie en een afbeelding.
http://en.wikipedia.org/wiki/Salmonella -> idem, maar engelse site met iets meer informatie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Salmonella_enterica -> specifiek over S. Enterica en S. Typhi

Algemene en specifieke informaties op overige sites:
http://www.vwo-campus.net/dossier/19 -> een site van de Universiteit Wagenihttp://www.blogger.com/img/gl.link.gifngen, met wat links naar andere pagina's over Salmonella.
http://www.food-info.net/nl/qa/salmonella.htm -> de link die foutief in de tekst van bovenstaande link wordt genoemd, met diverse FAQ's
http://www.salmonella.org/ -> site specifiek over Salmonella met o.a. een FAQ's pagina en diverse andere informatiebronnen.
http://www.gsbs.utmb.edu/microbook/ch021.htm -> site met een medische benadering, waar de wijze van besmetting, de levenscyclus en afweer behandeld worden.
http://www.about-salmonella.com/ -> veel info, met nog een andere mooie foto.

Voedselinfecties:
http://www.food-info.net/nl/qa/qa-saf13.htm -> wat is het verschil
tussen een voedselvergiftiging en voedselinfectie?

Actueel:
http://www.nu.nl/news.jsp?n=885404&c=12 -> artikel over uitbraak afgelopen jaar
http://www.rivm.nl/vtv/object_map/o1897n21466.html -> idem, met overzicht aantal meldingen in 2006 tot 1 november
http://www.planet.nl/planet/show/id=69412/contentid=777630/sc=959e2d
-> voedselvergiftigingen
http://www.rivm.nl/infectieziektenbulletin/bul1508/veld_voedselinfectie.html
-> uitbraak in april 2004

Geen opmerkingen: