helpdesk

maandag, juli 04, 2005

Levensfasen

Vraag:
Wanneer gaan mensen over naar een andere levensfase?

Reactie (niveau = allen):
De levensfases van een mens zijn deels biologisch en deels sociaal vastgesteld.
We kennen de volgende fasen, elk met een omschrijving die per bron af kan wijken (ik heb steeds 2 omschrijvingen vermeld en daarnaast wat het van Dale woordenboek erover zegt):
  • baby = 0 - 1 jaar, 1e levensjaar (van Dale: tot ongeveer een jaar)
  • dreumes = 1 - 2 jaar, tot 18 maanden (van Dale: geen leeftijd)
  • peuter = 2 - 3 jaar, 18 maanden - 3 jaar (van Dale: 1,5 tot 4 jaar)
  • kleuter = 3 - 4 jaar, 3 - 6 jaar (van Dale: 4 tot 6 jaar)
  • schoolkind = 6 - 12 jaar (van Dale: kindertijd, geen leeftijd)
  • puber = 10 - 14 meisjes, 12 - 16 jongens, 10 tot 18 jaar, http://nl.wikipedia.org/wiki/Puberteit
    (van Dale: geen leeftijd, fase tussen kindertijd en volwassenheid)
  • volwassen = 18 +, na einde pubertijd dus afhankelijk van hormonale ontwikkeling (van Dale: geen leeftijd, geestelijk en lichamelijk volgroeid)
  • bejaard = 65+ (van Dale: oudere, meestal ouder dan 65 jaar)
Eigenlijk is enkel de pubertijd een echte biologisch herkenbare fase, waarin secundaire geslachtskenmerken ontstaan als gevolg van veranderingen in de hormoon huishouding. De rest zijn allemaal sociale fasen.
Tot aan schoolkind zijn vooral de ontwikkeling in taal en motoriek bepalend voor de levensfase, maar men houdt toch vast aan leeftijdsgrenzen.
En een volwassen leeftijd zegt niets over volwassen gedrag. Bij dieren betekent volwassen meestal geslachtsrijk, dus dan zou bij mensen de puberteit direct ook de aanvang van volwassenheid zijn... en je weet hoe sociaal volwassen pubers (denken te) zijn.

Geen opmerkingen: