helpdesk

zaterdag, december 11, 2004

Salmonella infectie

Vraag:
Waarom kunnen dieren de salmonella bacterie bij zich dragen zonder ziek te worden? En waarom worden mensen wel ernstig ziek als ze besmet worden?

Reactie (niveau 4/5 Havo/VWO):
Je stelling is niet helemaal juist:
  • Niet alle mensen worden ziek van salmonella, maar zij kunnen ook slechts drager zijn.
  • Dieren kunnen ook ziek worden van salmonella. Bijv. jonge kuikens uit besmette eieren worden meestal wel ernstig ziek.
(zie o.a. http://www.pdv.nl/lmbinaries/pdf1281_pdf_nl_nl.pdf)

Het probleem bij salmonella is, dat iemand die ziek is geweest nog lange tijd de bacterie bij zich kan dragen. Vooral verzwakte mensen en dieren worden er ernstig ziek van, net als zeer jonge of oude mensen / dieren.
Gezonde volwassenen hebben er minder last van. Het kan dus ook goed zijn dat we het van dieren minder vaak zien. Als iemand een buikgriepje heeft, zie je dat ook niet altijd aan die persoon. En zo zal het ook zijn met salmonella bij dieren. Misschien is het dier eerst wel even ziek geweest, maar merkt men daar niets van. Daarna kan het dus nog zeer lang drager zijn en zo de ziekte verspreiden.

Er zijn 2 soorten salmonella die een uitzondering vormen op het verhaal. De S. typhi en S. paratyphi, die de ziekten Thyfus en Parathyfus veroorzaken, leven enkel op mensen. Dieren zullen dus nooit ziek worden van deze soort. Alle overige salmonella soorten zijn zo├Ânosen: infectueuze organismen die besmetting van mens op dier en omgekeerd veroorzaken.

Zoek onder andere op de woorden salmonella, drager en infectie om meer informatie op internet te vinden over dit onderwerp.

Geen opmerkingen: