helpdesk

woensdag, september 08, 2004

Mitochondrie

Vraag:
Wat is een mitochondrie?

Reactie (niveau = 4/5 Havo/VWO)
Dit is een organel in de cel dat fungeert als energiecentrale van de cel. Er vinden chemische omzettingen plaats van ADP (adenine-di-phosphate) naar ATP (adenine-tri-phosfate). Op andere plekken kan deze ATP weer gebruikt worden om chemische reacties te laten plaatsvinden.

Zie voor meer informatie o.a.:
http://home.tiscali.be/dolessbemore/Steven/Scripties/Wetenschappelijk/De_cel.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion
http://users.telenet.be/biologie/cytologie_07.html

Geen opmerkingen: